Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

24/10/2019 15:15

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. o godzinie 15:15 w auli Urzędu Miasta Otwocka.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Sportowa, ul. Karczewska, ul. Gen. K. Sosnkowskiego).
b)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas określony (ul. Batorego).
c)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Karczewska 47, ul. Pułaskiego).
d)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Karczewska 27).
4.      Sprawy różne, wolne wnioski.
5.      Zakończenie obrad.