Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

01/06/2018 18.00

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w środę 6 czerwca 2018 roku o godz. 18:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie sytuacji prawnej związanej z budową galerii handlowej, pomiędzy ul. Staszica, ul. Powstańców Warszawy i ul. Andriollego.
  3. Omówienie działań koniecznych do podjęcia przez Miasto Otwock w celu uruchomienia programu geotermii w Otwocku.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.