Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

16/03/2018 16:15

posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godzinie 16:15 w sali radnych budynek C pokój nr 5.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Kościuszki 35),

b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Świderska).

  1. Przedstawienie i omówienie stanu realizacji inwestycji i remontów realizowanych w ramach budżetu Miasta Otwocka na 2018 rok.
  2. Sprawy różne, wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad.