Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

08/03/2018 16:15

posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się
w dniu 13 marca 2018 r. o godzinie 16:15 w sali radnych budynek C pokój nr 5.

 Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazw ulic na terenie miasta Otwocka,

b)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność i współwłasność Gminy Otwock na czas określony,

c)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Kaczeńców).

3. Rozpatrzenie pisma dzierżawców nieruchomości położonej przy Karczewskiej 14/16  dot. czynszu dzierżawnego.

4. Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta Otwocka (data wpływu 7.03.2017 r.) w sprawie budowy progów zwalniających na drodze dojazdowej będącej własnością Gminy Otwocka od ul. Warszawskiej pomiędzy osiedlami przy ul. Warszawska nr 17a i nr 19.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.