Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

03/01/2018

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w czwartek 04 stycznia 2018 roku o godz. 15:45. Komisja rozpocznie się przy rondzie Sybiraków, następnie będzie kontynuowana w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Wizja lokalna oraz przeanalizowanie możliwości zagospodarowania terenu będącego własnością Miasta Otwock, będącego uprzednio przedmiotem dzierżawy wobec spółki DOREX.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock (Galeria Kupiecka).

4. Rozpatrzenie pisma z dnia 28.12.2017 r. w sprawie realizacji zadania budżetowego pn. „Projekt budowy ul. Poznańskiej”.

5. Rozpatrzenie pisma z dnia 02.01.2018 r. w sprawie realizacji zadania budżetowego pn. „Projekt i budowa oświetlenia dla placu zabaw na terenie os. Tysiąclecia”.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.