Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor:

19/12/2017 16.15

Komisja Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 16:15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżaw.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.