Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

27/06/2016 16:00

posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2016 roku o godz. 1600 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ścieżki rowerowej oraz chodnika w ulicy Narutowicza.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Otwockiego zadania zarządzania częścią dróg powiatowych nr 2762W, 2763W, 2758W, 2759W, 2761W, na terenie miasta Otwocka.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zakupu instalacji na placu zabaw w przedszkolu nr 4 w Otwocku.
  5. Omówienie i analiza wykazu inwestycji i remontów zrealizowanych przez Miasto Otwock, na które obowiązuje rękojmia lub gwarancja.
  6. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki Miejskiej na 2016 rok.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.