Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

13/01/2020

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu  15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 16:15 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu u chwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otwock na czas określony.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.