Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

25/03/2019 16:00

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka (budynek A pokój nr 16).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie wniosku Wiceprezydenta Miasta w sprawie uwzględnienia w budżecie miasta zadania: „projekt i budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do kompleksu sportowego w ul. Wspaniałej”.
  4. Rozpatrzenie wniosku Przedsiębiorstwa produkcyjno-Handlowego „TABIT” sp. z o.o.
    ul. Kołłątaja 44, 05-402 Otwock o ustanowienie umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Kołłątaja 44.
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Spółki Billboard Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na umieszczenie nośnika reklamowego na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock położonej przy ul. Generalskiej w Otwocku.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (przy ul. Niezapominajki) – wizja w terenie.