Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor:

24/03/2016 17:00

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

1)      Przyjęcie porządku obrad.

2)      Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego celem ubiegania się o dofinansowanie na realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” pomiędzy Miastem Józefów a Gminą Halinów, Gminą Karczew, Miastem Otwockiem, Miastem Sulejówek i Gminą Wiązowna;

3)      Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony;

4)      Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Miasto Otwock do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych;

5)      Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie przyjętego do realizacji, określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Parku Miejskiego wraz ze Skwerem Lennestadt i Skwerem VII Pułku Łączności.

6)      Sprawy różne, wolne wnioski.

7)      Zakończenie obrad.