Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

27/08/2018 16.30

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w środę 29 sierpnia 2018 roku o godz. 16:30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie poniżej wymienionych  projektów uchwał Rady Miasta Otwocka:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony ( ul. Poniatowskiego),

b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otwock w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego ( ul. Niezapominajki),

3. Zapoznanie się z pismem Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23 lipca br. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestiach związanych z  planowaną przy ul. Kochanowskiego inwestycją (budynki komunalne, wielorodzinne).

4. Rozpatrzenie pism:

a) Mieszkańców ul. Źródlanej w sprawie progów zwalniających,

b) P. A. Sz. w sprawie wykupu nieruchomości położonej przy ul. Stokrotki (sprawa zgłoszona przez WGK),

5. Sprawy różne , wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.