Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

11/05/2018 16.15

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się we wtorek 15 maja 2018 roku o godz. 16:15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku położonego przy ul. Górnej 85 i 87 w Otwocku w sprawie ustawienia w pasie drogowym słupków ograniczających parkowanie w obrębie bramy wjazdowej na osiedle.
  3. Rozpatrzenie pisma złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku położonego przy ul. Skłodowskiej 13 w Otwocku dotyczącego budowy chodnika przebiegającego przez teren osiedla.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na okres 11.06.2018 – 10.06.2021 OPWiK.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.