Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

13/04/2018 18:00

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godzinie 18:00 w sali radnych budynek C pokój nr 5.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma z dnia 06.04.2018 r. nr dz. 6352/18/Di w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy grunty przy ul. Kaczeńców.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Orzeszkowej 4).
  4. Rozpatrzenie pisma Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 28 (data wpływu 06.04. 2018 r.)  w sprawie bezpieczeństwa na ul. Wrońskiego.
  5. Rozpatrzenie pisma Wspólnoty Mieszkaniowej ul. M. C. Skłodowskiej 13 (data wpływu 19 03.2018 r.) w sprawie budowy przejścia dla pieszych.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.