Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor:

11/02/2016 16:15

odbędzie się we wtorek 16 lutego 2016 roku o godz. 16:15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pism Pana R. J. oraz Mieszkańców bloku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Karczewskiej 49 w sprawie przebudowy parkingu z postojem TAXI przy ul. Karczewskiej w Otwocku.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Karczewskiej w obr. 139
  w Otwocku.
 4. Rozpatrzenie interpelacji z dnia 21.01.2016 r. Radnej Magdaleny Nowak w sprawie komunalizacji gruntu na rzecz Miasta Otwock usytuowanego pomiędzy ulicami Generalską
  i Kuklińskiego.
 5. Przedstawienie i omówienie projektów budowy dróg przy ul. Zacisznej oraz ul. Mazowieckiej.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.