Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

24/03/2017 17:30

posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się
we wtorek 28 marca 2017 roku o godz. 17:30
w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma (data wpływu 28.02.2017 r.) z prośbą o odsprzedaży części działki 56/10 z obr 96.
  3. Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta Otwocka (data wpływu 17.02.2017 r.) dot. wniosków w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Otwocku przy ul. Kołłątaja niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  4. Rozpatrzenie pisma WGGR.6840.2.1.2017 dot. zaopiniowania wniosku w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. nr 194/10 z obr 43 o pow. 380 m².
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.