Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

03/02/2017 16:30

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w środę 15 lutego 2017 roku o godz. 16:30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta Otwocka ( data wpływu 12.01.2017 r. sygn. 676/17/DI) dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowej realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dot. „Budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy), część I – od km 4+049 do km 5+650 oraz część II – km 5+650 do km 19.200”;
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie  pisma Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Świderskiej r. Staszica, oznaczonej jako część działki nr 70/4 w obr 43 z przeznaczeniem na ustanowienie tablicy reklamowej.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.