Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

05/04/2019

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie pisma dotyczącego odkupienia od Miasta dzierżawionej nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego (część działki nr ew. 46 w obr. 28).
  4. Zaopiniowanie wniosku o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na powiększenia nieruchomości przyległej położonej przy ul. Wiązowskiej.
  5. Zaopiniowanie wniosku mieszkańców o budowę drogi ul. Mlądzkiej na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Majowej.
  6. WIZJA W TERENIE UL. PODMIEJSKA (zalewanie nieruchomości ul. Podmiejska 5).