Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

31/10/2016 16:15

posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się
w czwartek 3 listopada 2016 roku o godz. 16:15
w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

1)      Przyjęcie porządku obrad.

2)      Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał;

a) sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwocka na czas określony;

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwocka na czas określony;

3)      Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Przedsiębiorstwa Firmy Skup Żywca, Sprzedaż Półtusz, Handel Detaliczny o bezprzetargową sprzedaż lokalu użytkowego w budynku wielomieszkaniowym położonym w Otwocku przy ul. Karczewskiej .

4)      Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku P M w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr .... z obrębu 43.

5)      Sprawy różne, wolne wnioski.

6)      Zakończenie obrad.