Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor:

08/04/2016 18:00

odbędzie się w środę  13 kwietnia 2016 roku o godz. 1800 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma z dnia 29.02.2016 r. Wspólnot Mieszkaniowych nr 3414/16/DI dot. zagospodarowania terenu na osiedlu;
  3. Dyskusja i omówienie planu pracy Komisji Gospodarki Miejskiej w roku 2016.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.