Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

02/09/2020

Posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Nieruchomości i Przekształceń odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie realizacji uchwały Nr XX/187/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 października 2019 r. dotyczącej sprzedaży lokali na rzecz najemców.
  4. Przedstawienie informacji dotyczącej nieruchomości lokalowych planowanych do sprzedaży w 2020 r. w drodze przetargu.
  5. Rozpatrzenie pisma Pani T. M. nr 7166/20/DI z dnia 08.06.2020.
  6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.