Komisja Budżetu i Inwestycji (zmiana terminu)

Autor: Administrator serwisu

08/12/2017 12.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w poniedziałek 11 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027.

3. Zaopiniowanie wniosków do budżetu na rok 2018.

4. Sformułowanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Inwestycji o projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 na podstawie wniosków zgłoszonych przez komisje merytoryczne.

5. Zapytania, wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.