Komisja Budżetu i Inwestycji oraz Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor:

05/07/2016 16:30

posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Gospodarki Miejskiej

odbędzie się w środa (6.07.2016 r.) o godz. 1630 w budynku C pok 5a.

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza przez radnych (członków komisji stałych) Statutu Miasta Otwocka. 
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.