Komisja Budżetu i Inwestycji oraz Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor:

05/09/2016 12:00

posiedzenie:

Komisji Budżetu i Inwestycji i

Komisji Gospodarki Miejskiej

odbędzie się we wtorek (6.09.2016r.) o godz. 1200 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały Nr XXXI256/ 16 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 lipca 2016 roku. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i przebudowie chodników przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Hożej;

b)      zmiany uchwały Nr XX/180/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza) zmienioną Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XXX/246/16 z dnia 4 lipca 2016r.;

c)      zmiany uchwały Nr XX/176/ 16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu  pieszorowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej);

d)      zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim;

3. Omówienie decyzji ws. odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi gminne w Otwocku, oraz przesunięć budżetowych z tym związanych.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

5. Sprawy różne, wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.