Komisja Budżetu i Inwestycji, Komisja Gospodarki Miejskiej oraz Komisja Mieszkaniowa

Autor:

05/09/2016 16:00

posiedzenie:

Komisji Budżetu i Inwestycji ,

Komisji Gospodarki Miejskiej oraz

Komisja Mieszkaniowej

odbędzie się w poniedziałek (12.09.2016r.) o godz. 1600 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. 2.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 – 2021.
    1. Sprawy różne, wolne wnioski.
    2. Zakończenie obrad.