Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

13/09/2019 16:00

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka (budynek A, I piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia
3. Zaopiniowanie:   

a) projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok,
b) projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.