Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

08/07/2019 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w dniu 10 lipca kwietnia 2019 r. o godzinie 14:00 w miejscu: budynek A, I piętro Aula.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

b. zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032.

4.  Sprawy różne, wolne wnioski.

5.  Zakończenie obrad.