Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

07/06/2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. (środa) o godzinie 16:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka (budynek A, I piętro

Proponowany porządek posiedzenia:

  1.      Stwierdzenie kworum.
  2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3.      Zaopiniowanie:

a) pisma z dn. 09.04.2019 r. „…w sprawie uzupełnienia brakujących latarni w ilości 3-4 szt. w ulicy Kilińskiego na odc. pomiędzy ul. Chłodną i ul. Piłsudskiego w Otwocku…”, pismo znak: WIN.7021.57.2019.1.2019,

b) wniosku z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zabezpieczenia „…w budżecie Miasta Otwocka na rok 2019 kwoty 35000 zł na zadanie inwestycyjne budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Szwoleżerów 7.”, pismo znak: WOŚ.6324.3.2019.EM,

c) wniosku z dnia 08.03.2019 r. w sprawie umorzenia należności bieżącej Państwa M. i A. W. za lokal przy ul. H. w Otwocku, pismo znak: WGL.7133.3.2019,

d) wniosku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku z dnia 25.03.2019 r. w sprawie „…o umorzenia niedopłaty w podatku od nieruchomości za lata 2012 do 2017.”, pismo znak: 5404/19/DI.

   4. Sprawy różne, wolne wnioski.

   5. Zakończenie obrad.

 

 

.