Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

23/04/2019 14:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 14:30 w miejscu: budynek A, I piętro Aula.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.

2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.      Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok,

b) w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą: „Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,

c) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i remontu chodników oraz utwardzeniu pobocza w ul. Wawerskiej od Ronda Sybiraków do nr 8.

4.      Sprawy różne, wolne wnioski.

5.      Zakończenie obrad.