Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

14/05/2018 16.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w czwartek 17 maja 2018 r. o godz. 16.00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma z dnia 12.04.2018 r. w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości przy ul. Matejki w Otwocku
  3. Rozpatrzenie pisma z dnia 18.04.2018 r. Przedszkola Nr 18 w Otwocku.
  4. Rozpatrzenie pisma z dnia 23.04.2018 r. Wydziału Inwestycji w sprawie zmiany nawy zadania budżetowego dot. budowy oświetlenia
  5. Rozpatrzenie pisma z dnia 23.04.2018 r. Wydziału Inwestycji w sprawie zwiększenia kwoty na realizację zadania ul. Czerskiej.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.