Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

16/03/2018 14:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, odbędzie się w poniedziałek 19 marca 2018 roku o godz. 14:00  w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma z dnia 14.02.2018 r. (data wpływu 19.02.2018 r.) mieszkańców Otwocka z nieruchomości z obrębu 82 w sprawie obniżenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
  3. Rozpatrzenie pisma z dnia 8 lutego 2018 r. mieszkańców drogi przy ulicy Ługi 70 w Otwocku w sprawie wykupu gruntów pod drogi gminne;
  4. Rozpatrzenie pisma z dnia 22 stycznia 2018 r. mieszkańca ulicy Grzybowej w sprawie umieszczenia w planie inwestycji na rok 2018 budowy ulicy Grzybowej;
  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych zapisanych w budżecie na rok 2018, realizowanych przez Wydziały Gospodarki Komunalnej i Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Otwocka
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.