Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

26/01/2017 14.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w poniedziałek 29 stycznia 2018 roku o godz. 14:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018,

b)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder”.

3. Rozpatrzenie wniosków:

a) Dariusza Krzysztofa Kosyły o zabezpieczenie środków finansowych na zagospodarowanie terenów i osiedla zgodnie z propozycją radnego,

b) Dariusza Krzysztofa Kosyły o zabezpieczenie środków finansowych na zagospodarowanie skwerów zgodnie z propozycją radnego,

c) Dariusza Krzysztofa Kosyły o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo przejść dla pieszych zgodnie z propozycją radnego,

d) Stowarzyszenia „Nasz Otwock” o zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 2018 środków finansowych na realizację programu „Otwocka Karta Seniora”,

e) o umorzenie należności za lokal położony w budynku przy ul. Warszawskiej,

f)  o umorzenie należności za lokal położony w budynku przy ul. Traugutta,

g)  o umorzenie należności za lokal położony w budynku przy ul. Kopernika.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.