Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

04/07/2017 15.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się we wtorek 4 lipca 2017 roku o godz. 15:00. w auli Urzędu Miasta Otwocka.

 Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części budżetu Miasta Otwocka na rok 2017;

b) w sprawie wyrażenia zgody na częściowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki oznaczone nr ew.: 27/3, 27/4, 36/22, 36/27, 36/29, 36/30, 36/32, 37/10, 45/2, 49/1 z obrębu 31;

c) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oznaczony jako działki nr ew.: 51/10, 51/12, 51/13, 51/15, 51/16, 51/18, 53/7 z obrębu 31, stanowiących własność Gminy Otwock.

3. Zapytanie i wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.