Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

24/02/2017 15.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w poniedziałek (27.02.2017 r.) o godz. 15.00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych w 2017 roku.
  3. Zapytanie i wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.