Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

20/01/2017 18.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w poniedziałek (23.01.2017 r.) o godz. 18.00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie pisma Powiatu Otwockiego z dnia 11.01.2017 r. w sprawie podjęcia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder”.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 11.01.2017 r. dotyczącego zadania budżetowego: „budowa ul. Wileńskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz progami zwalniającymi na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej”.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 11.01.2017 r. dotyczącego zadania budżetowego: „Projekt ul. Grzybowej oraz budowa ul. Grzybowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Górnej”.
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Bartłomieja Fila z dnia 30.12.2016 r. dotyczącego budowy placu zabaw przy TKKF na ul. Kościuszki.
  6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Radnego Miasta Otwocka - Marka Leśkiewicza z dnia 2.01.2017 r. dotyczącego zainstalowania przęseł bezpieczeństwa (parking przy ul. Karczewskiej).
  7. Zapytanie i wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.