Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

04/11/2016 12.45

posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się w piątek (4.11.2016 r.) o godz. 1245 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.
  3. Zakończenie obrad.