Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor:

20/10/2016 14.00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w piątek (21.10.2016 r.) o godz. 1400. Rozpoczęcie Komisji wyjazdowej w Biurze Rady Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji dróg gminnych: ul. Bracka, ul. Przewoska, ul. Księżycowa, ul. Bagnista.