Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor:

11/05/2016 16:30

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza potrzeb budżetowych związanych z utrzymaniem dróg i zieleni na terenie miasta.
  3. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego Radnego Marcina Kraśniewskiego w sprawie nagrodzenia funkcjonariusza związanego z sytuacją w dniu 1.04.2016 r. na terenie powiatu Otwockiego.
  4.  Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku w sprawie wsparcia finansowego na zakup samochodu nieoznakowanego.
  5. Rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta w sprawie umorzenia zaległości J. D. wobec gminy Otwock.
  6. Omówienie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu miasta Otwocka na rok 2017.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.