Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

12/12/2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.

4.       Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2035.

5.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania chodników oraz pobocza w ul. Wawerskiej Powiatowi Otwockiemu w ramach zadania budżetowego pn. „Projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8”.

6.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania ekologiczno-edukacyjnej ścieżki z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach zadania budżetowego pn. „Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 12”.

7.       Sprawy różne, wolne wnioski.

8.       Zakończenie obrad.