Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

04/11/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się w dniu 06 listopada 2019 r. (środa) o godzinie 16:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka
(budynek A, I piętro).
Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Otwocka.
4.      Omówienie spraw związanych z rewitalizacją Parku Miejskiego.
5.      Sprawy różne, wolne wnioski.
6.      Zakończenie obrad.