Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

24/10/2019 17:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka (budynek A, I piętro).
Proponowany porządek posiedzenia:
1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Zaopiniowanie:
a) projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok,
b) projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia
28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2035,
c) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/19 z dnia 28 maja 2019 roku o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej: etap I – projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego; etap II – projekt przebudowy
ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego; etap III – projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowań oraz projekt Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowań,
d) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/58/19 z dnia 26 lutego 2019 roku o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Wybierzmy rower–Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza – etap IV),
e) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/19 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu dokumentacji i remoncie ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta,
f) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/153/19 z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwock”,
g) projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Otwocka.
4.      Sprawy różne, wolne wnioski.
5.      Zakończenie obrad.