Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Renata Trzpil

25/03/2019 14:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 14:30 w miejscu: budynek A, I piętro Aula.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia

3. Rozpatrzenie pism:

a)      pismo mieszkańców ul. Podmiejskiej z dnia 13 marca 2019 r. dot. uwzględnienia w budżecie miasta Otwocka na 2019 rok wydatków na projekt i budowę  utwardzonej nawierzchni na ulicy Podmiejskiej,

b)      pismo z dnia 15 marca 2019 r. nr WIN.7021.28.2019.2.2019 dot. precyzyjnego określenia budowy odcinka chodnika w ul. Zygmunta przy SP 4,

c)      pismo z dnia 18 marca 2019 r. nr WIN.7021.146.2018.3.2019 dot. zmiany nazwy zadania budżetowego z „budowy ul. Rybnej” na „projekt i budowa ul. Rybnej”.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały:

a) zmieniający uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032

b) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.

5.      Sprawy różne, wolne wnioski

6.      Zakończenie obrad.