Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

24/09/2018 14.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w środę 26 września 2018 r. o godz. 14.00  w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pisma z dnia 6 sierpnia 2018 roku WIN.7021.34.2018.2 dot. wskazania źródła finansowania prac związanych z rewitalizacją zadania pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku”.

3. Rozpatrzenie sprawy dot. obniżenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego realizowanego na terenie Miasta Otwocka w 2018 r.

5. Rozpatrzenie wniosków Wydziały Inwestycji o zwiększenie kwot przeznaczonych na:

a) projekt budowy ul. Kwiatowej

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.