Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

28/08/2018 14.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w środę 29 sierpnia 2018 r. o godz. 14.00  w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Zarządu Gospodarki Miejskiej w Otwocku:

a) sprawa mieszkańców budynku przy ul. Majowej 8,

b) sprawa mieszkanki ul. Hożej 9 Pani J. K-P.

3. Rozpatrzenie pisma Pana J. Ł. dot. umorzenia należności.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.