Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

07/08/2018 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w czwartek 09 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00  w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock.

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/477/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej.

3. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Miasta Otwocka w sprawie pośmiertnego  nadania   generałowi brygady Julianowi Filipowiczowi stopnia generała dywizji.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.