Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta

25/07/2018 15.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w piątek 27 lipca 2018 r. o godz. 15.00  w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pism mieszkańców ul. Wojska Polskiego w sprawie budowy ulicy.

3. Rozpatrzenie pism mieszkańców ul. Majowej w sprawie nieruchomości.

4. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie należności wobec Gminy Otwock z tytułu użytkowania lokalu:

a)  wniosek p. J. Ł.

b)   wniosek p. A. D.

5. Rozpatrzenie wniosku radnego Marka Leśkiewicza dotyczącego pozyskania środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

6. Rozpatrzenie pism mieszkańców ul. Laskowej w sprawie doświetlenia ulicy poprzez dostawienie latarni.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.