Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

22/03/2018 13:30

posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, odbędzie się w poniedziałek 26 marca 2018 roku o godz. 13:30  w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4.  Zakończenie obrad.