Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

16/02/2018 14:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w poniedziałek 19 lutego 2018 roku o godz. 14:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok.
  3. Rozpatrzenie pisma z dnia 29.01.2018 r. w sprawie instalacji progu zwalniającego na ulicy Bagnistej.
  4. Rozpatrzenie pisma z dnia 15.01.2018 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa poprzez wykonanie progów zwalniających w ul. Bez nazwy przy targowisku miejskim.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.