Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

05/10/2022 14:30

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, odbędzie się w dniu 06 października 2022 r. o godzinie 14:30 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z.o.o.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej obejmującej nowo uruchamiane linie autobusowe przez miasto Otwock.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.