Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

14/05/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. (wtorek) o godzinie 16:00.
Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie pisma z dnia 18.01.2021 r. w sprawie oświetlenia na ulicy Grunwaldzkiej. Nr pisma 946/21/DI
 4. Rozpatrzenie pisma z dnia 11.02.2021 r. w sprawie budowy ulicy Polnej. Nr pisma 491/21/EMAIL.
 5. Rozpatrzenie pisma z dnia 11.02.2021 r. w sprawie budowy ulicy Poetyckiej. Nr pisma 509/21/EMAIL.
 6. Rozpatrzenie pisma z dnia 15.02.2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej, w roku 2021 na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 380 000 zł.
  Nr pisma 2869/21/DI.
 7. Rozpatrzenie pisma z dnia 19.02.2021 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych dotyczy kolejowego transportu publicznego na trasie Warszawa-Otwock w 2021 r.
  Nr pisma WGK.7240.2.2021.
 8. Rozpatrzenie pisma z dnia 01.03.2021 r. w sprawie oświetlenia na ulicy Jana Pawła II. Nr pisma 3639/21/DI.
 9. Rozpatrzenie pisma z dnia 29.03.2021 r. w sprawie remontu Sali gimnastycznej w SP5 w Otwocku. Nr pisma 4637/21/DI.
 10. Rozpatrzenie pisma z dnia 30.03.2021 r. w sprawie dofinansowania budowy – ustawienia sanitariatów na czterech terenach niezależnych ogródków przynależnych do ROD”MALUCH”. Nr pisma 4680/21/DI.
 11. Rozpatrzenie pisma z dnia 29.04.2021 r. w sprawie dodatkowego stolika szachowego w Parku Miejskim. Nr pisma 1199/21/EMAIL.
 12. Rozpatrzenie pisma z dnia 05.05.2021 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta na rok 2021 zadania pn.: „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego”. NR pisma 6442/21/DI.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.