Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

02/12/2020 17:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 04 grudnia 2020 r. (piątek) o godzinie 17:00. Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym,
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z pomieszczeń Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku.
  5. Rozpatrzenie:
a) pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych na rok 2021 na realizację zadania pn. „Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku na remont i modernizację budynku strażnicy” (nr pisma 12857/20/DI z dnia 12.10.2020 r.),
 
b) pisma Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku-Wólce Mlądzkiej dotyczącego przekazania dodatkowych środków na zakup i montaż furtki oraz bramy wjazdowej
(nr pisma 12878/20/DI z dnia 13.10.2020 r.),
 
c) pisma Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku, dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na 2021r., na działalność Komendy Powiatowej Policji
w Otwocku, celem poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta Otwocka (nr pisma 13671/20/DI z dnia 03.11.2020 r.),
 
d) pisma Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Park Hallera II w Otwocku dotyczącego zabezpieczenia w budżecie Miasta środków finansowych na rok 2021 na pokrycie zakupu urządzeń na osiedlowy plac zabaw (nr pisma 13954/20/DI z dnia 10.11.2020 r.).
 
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.